Organizacja widoku strony

Dokument utworzony w edytorze może mieć dowolny format. Zazwyczaj jed­na strona ma postać kartki formatu A4. Zgodnie z potrzebami określasz margi­nesy, orientację pionową lub poziomą itp. W dłuższych dokumentach zamiesz­czasz informacje w nagłówku i stopce. W tym rozdziale chcielibyśmy uporządkować twoje wiadomości na ten temat.

VII.3.a. Znasz strukturę strony dokumentu

Na rysunku VII.6 na s. 156 przedstawiono strukturę strony dokumentu. Wszystkie parametry możesz zmieniać w opcji Plik, Układ strony.

W nagłówku lub stopce dokumentu najczęściej umieszczamy numery stron, tytuł dokumentu, nazwisko autora itp. Aby uaktywnić numerowanie stron, skorzystaj z opcji Wstaw, Numery stron. Numery stron możesz również wstawić : formatować w opcji Nagłówek i stopka wybranej z menu Widok.

Tekst w dokumencie może mieć układ szpaltowy (kolumnowy). Liczbę i szerokość kolumn ustala się w opcji Format, Kolumny .