Zapisywanie i odczytywanie dokumentów

Zdarza się, że musisz przesłać plik komuś, kto korzysta z innej aplikacji, np. tworzysz dokument w edytorze Word i wysyłasz go osobie, która używa StarOffice, Ami Pro lub innego edytora tekstu. Może też być odwrotnie, tzn. ty otrzy­mujesz dokument tekstowy napisany w innej aplikacji. Pojawia się więc pro­blem wymiany dokumentów pomiędzy różnymi aplikacjami tego samego typu.

Istnieje możliwość eksportowania dokumentów do innych aplikacji poprzez zapisanie ich w formacie przeznaczenia. W tym celu w opcji Plik, Zapisz jako, w oknie Zapisz jako typ wybierz typ dokumentu, który będzie mógł być odczy­tany przez aplikację docelową.

Podobnie możemy importować dokumenty napisane w innych aplikacjach. Wówczas w opcji Plik, Otwórz - w oknie Pliki typu - wybierz typ dokumentu lub aplikację.

 

Warto wiedzieć

W trakcie eksportu i importu plików zwykłe tracimy pewne informacje dotyczące formatu i układu dokumentu, jak: wielkość i rodzaj czcionki, usta­wienia akapitów, marginesów, nagłówków i inne.