Zasady tworzenia oraz formatowania dokumentów

Przypomnijmy dwa podstawowe pojęcia związane z redagowaniem tekstu:

•  akapit - dowolny fragment tekstu zakończony znakiem końca wiersza;

•  czcionka - zestaw parametrów określających wygląd znaków.

Poznałeś już niektóre zasady redagowania dokumentów i z pewnością więk­szość z nich stosujesz. Poniżej zostały zebrane i usystematyzowane najważniejsze z nich:

•  ustaw najwygodniejsze powiększenie ekranu, najlepiej do szerokości strony.

•  tworząc akapit, nie naciskaj klawisza Enter w celu przejścia do następnego wiersza - edytor robi to automatycznie;

•  znak  interpunkcyjny  (poza  myślnikiem,  otwierającym  nawiasem  oraz otwierającym cudzysłowem) stawiaj bezpośrednio za wyrazem, a dopiero po nim wprowadź spację;

•  gdy chcesz wymusić umieszczenie dwóch wyrazów w jednym wierszu, stosu; znaki nierozdzielające (np. sztywną spację);

•  stosuj tabulatory - szczególnie przy różnego rodzaju zestawieniach zebra­nych w kolumny;

•  zamiast tabulatorów do formatowania tekstu w kolumny możesz stosować tabele;

•  w kolumnach z danymi liczbowymi nie zapomnij o zastosowaniu tabulatorów dziesiętnych;

•  redagując dokument, nie zapomnij o możliwości stosowania przypisów, makrodefinicji,  automatycznego  numerowania  stron  oraz  automatycznego wprowadzania krótkich tekstów.

Polecamy ci również możliwość wyświetlania na ekranie znaków niedrukowanych. Umożliwia to przycisk Pokaż wszystko lub skrót klawiszowy Ctrl + + Shift + * (z klawiatury głównej). Znaki te ułatwiają redagowanie dokumentów i ich znaczenie musisz dobrze rozumieć.